Skip links

İş Geliştirme & Raporlama

İş Geliştirme & Raporlama

  • Havayolu özelinde iş geliştirme projelerin oluşturulması
  • Oluşturulan projelere yönelik hedef marketlerin belirlenmesi
  • Satış stratejilerinin oluşturulması
  • Kısa, orta ve uzun vadeli iş planlarının yapılması
  • Satış verilerinin takibinin gerçekleştirilmesi
  • Satış raporlarının hazırlanması
  • Pazar araştırmalarının gerçekleştirilmesi (Dönemsel)
ist air cargo accounting / finans & muhasebe yönetimi